Kadra


Dyrektor przedszkola >

Dorota Puławska - dyrektor przedszkola

Dorota Puławska


Jest dyrektorem przedszkola od 1998 r. Ukończyła studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie oraz studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego i zarządzania oświatą. Swoje kwalifikacje zawodowe doskonaliła na licznych kursach i szkoleniach w kraju oraz za granicą.

 

 

 

Nauczyciele >

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu ukończyli studia wyższe z zakresu pedagogiki osób niepełnosprawnych i kursy kwalifikacyjne, m.in.:
– kursy z zakresu terapii pedagogicznej,
– metod pracy z dzieckiem autystycznym, z zaburzeniami zachowania (ADHD) i niepełnosprawnością intelektualną,
– metod komunikacji alternatywnej (AAC) – Makaton, PCS,
– Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, programu rozwijania świadomości ciała Knillów, Klucza do uczenia się wg. G. Dolly,
– Pedagogiki zabawy (Klanza), Zabawy pierwotnej (Oryginal play),
– warsztaty służące poznaniu metody karmienia terapeutycznego,
– kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

grupa pomarańczowa Edyta Łapińska Iwona Amenda
  Pn Wt Śr Czw Pt
Edyta Łapińska 08.00-12.00 07.00-12.00 12.00-16.00 08.00-12.00 12.00-16.00
Iwona Amenda 12.00-16.00 12.00-15.00 07.00-12.00 12.00-15.00 07.00-12.00

 

grupa zielona Monika Berbecka Marta Piechowska Dorota Puławska
  Pn Wt Śr Czw Pt
Monika Berbecka 07.00-11.00 08.00-12.00 12.00-15.00 08.00-12.00 12.00-17.00
Marta Piechowska 12.00-15.00 12.00-17.00 08.00-12.00 08.00-12.00
Dorota Puławska 15.00-16.00 12.00-17.00

 

grupa niebieska Monika Bator Anna Łacheta-Dembińska
  Pn Wt Śr Czw Pt
Monika Bator 12.00-16.00 08.00-12.00 08.00-12.00 07.00-12.00 12.00-16.00
Anna Łacheta-Dembińska 08.00-12.00 12.00-16.00 12.00-17.00 12.00-16.00 08.00-12.00

 

grupa żółta Beata Dziewięcka Elżbieta Jasińska
  Pn Wt Śr Czw Pt
Beata Dziewięcka 12.00-17.00 08.00-12.00 08.00-12.00 8.00-12.00 12.00-16.00
Elżbieta Jasińska 08.-12.00 12.00-16.00 12.00-16.00 12.00-17.00 08.00-12.00

 

grupa różowa Elżbieta Jasińska Magdalena Jeżak Monika Berbecka
  Pn Wt Śr Czw Pt
Elżbieta Jasińska 8.00.- 12.00 12.00 - 15.00
Magdalena Jeżak 08.00-15.00 08.00-12.00 12.00-16.00 12.00-16.00 08.00-12.00
Monika Berbecka 12.00 - 16.00

 

Specjaliści >

Specjaliści posiadają wyższe wykształcenie i kwalifikacje do prowadzenia:
– terapii logopedycznej,
– psychoterapii,
– terapii integracji sensorycznej,
– fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej metoda NDT Bobath,
– muzykoterapii,
– gimnastyki korekcyjnej.
Wszyscy nauczyciele i specjaliści służą możliwością konsultowania decyzji i zaleceń dotyczących pracy z Państwa dzieckiem.

Hanna Stopa Logopeda
  Pn Wt Śr Czw Pt
Hanna Stopa 09.00-11.00 12.30-15.30 09.00-12.00 12.30-15.30

 

Marta Bogusławska-Michniak Psycholog
  Pn Wt Śr Czw Pt
Marta Bogusławska-Michniak 11.00-12.00 12.30-15.00 09.00-12.00 12.30-15.00 09.00-12.00 12.30-15.30

 

Ewa Rybarczyk Muzykoterapeuta
  Pn Wt Śr Czw Pt
Ewa Rybarczyk 09.00-12.00 09.00-12.00, 12.30 - 13.30 12.30-15.30

 

Marta Piechowska Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
  Pn Wt Śr Czw Pt
Marta Piechowska 9.00-12.00 9.00-12.00

 

Anna Bukała Terapeuta Integracji Sensorycznej
  Pn Wt Śr Czw Pt
Anna Bukała 8.00 - 8.30, 9.00 - 12.00, 12.30 - 14.30 8.00 - 8.30, 9.00-12.00

 

Karolina Tadrzak Fizjoterapeuta
  Pn Wt Śr Czw Pt
Karolina Tadrzak 9.00 --12.00, 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 9.00 - 12.00

 

Monika Chruścielewska Logopeda
  Pn Wt Śr Czw Pt
Monika Chruścielewska 8.00 - 12.00, 12.30 - 13.30 9.00 - 12.00, 12.30 - 13.30

 

 

Pracownicy administracji i obsługi >

Kierownik gospodarczy

Anna Agata Dulińska - Kierownik gospodarczy.

Anna Agata Dulińska

jest kierownikiem gospodarczym. Ukończyła studia wyższe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Technologii Żywności. Do jej obowiązków należy zbieranie opłat za przedszkole, zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, pomoce, środki czystościowe oraz artykuły spożywcze. Kierownik współpracuje również z firmą cateringową dowożącą posiłki dla dzieci.

 

Pracownicy obsługi

W każdej grupie przedszkolnej pracuje pomoc nauczyciela, która asystuje podczas prowadzonych zajęć oraz wykonuje wszystkie czynności pielęgnacyjne.

W przedszkolu zatrudnione są również 4 woźne, a do ich obowiązków należy nie tylko utrzymywanie czystości. Panie pomagają również podczas posiłków, uczestniczą w spacerach i wycieczkach.

 

 

 

Copyright © 2010 Przedszkole Specjalne Nr 249 w Warszawie.