Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Zapisy do naszego przedszkola odbywają się w terminie od 2 do 30 marca 2018 r.

W przedszkolu należy złożyć:

 • „kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”,
 • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Prosimy przygotować do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument, na podstawie którego będzie można poświadczyć imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia.

  W sprawie rekrutacji do przedszkola proszę kontaktować się z dyrektor przedszkola Dorotą Puławską, nr telefonu 22 613 91 65.

  Zapisy do przedszkoli specjalnych nie odbywają się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

  Zapraszamy!

  pdf Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

   

  Copyright © 2010 Przedszkole Specjalne Nr 249 w Warszawie.